Bezpieczeństwo

Czy ozonoterapia jest bezpieczna?

Ozonoterapia przeprowadzona zgodnie z procedurami i w odpowiednich dawkach jest bezpieczną metodą, która nie powoduje właściwie działań niepożądanych. Bezpieczeństwo potwierdziło badanie przeprowadzone przez Niemieckie Towarzystwo Medyczne Ozonoterapii w 1980 roku. Objęto nim 384 775 pacjentów, na których wykonano łącznie ponad 5,5 miliona zabiegów ozonoterapii. Zanotowano jedynie 40 przypadków skutków ubocznych, co stanowi bardzo niski wskaźnik (000007%), praktycznie niespotykany w przypadku innych terapii. Jest to też metoda dobrze tolerowana przez większość pacjentów (Bocci, 2007a)

Ozonoterapia nie wykazuje skutków ubocznych ani toksycznoczności. Ozon nie kumuluje się w organizmie.

Na skutek oczyszczenia organizmu z wirusów, bakterii grzybów u pacjentów po podaniu ozonu mogą wystąpić objawy : katar, gorączka, biegunka, opuchlizna lub nudności, które ustępują po kilku dniach. Objawy te występują jednak bardzo rzadko.

Przeciwwskazania do terapii ozonowej

Terapia ozonowa jest metodą bezpieczną, ale w przypadku chorób układowych zawsze lekarz prowadzący terapię powinien wziąć pod uwagę stan kliniczny pacjenta. Są też choroby, które mogą ograniczać wykonanie zabiegów ozonoterapii, a niekiedy nawet je wykluczyć. Należą do nich:

 • świeży zawał mięśnia sercowego
 • niewyrównane nadciśnienie tętnicze
 • ciąża, zwłaszcza we wczesnym etapie, aby wykluczyć możliwość narażenia na czynniki mutagenne
 • nietypowe sytuacje z nadczynnością tarczycy
 • niekontrolowane zaburzenia krzepnięcia
 • małopłytkowość
 • zatrucie alkoholem
 • alergia na ozon

Zasady terapii ozonowej

 • Ozonoterapia jest dziedziną medycyny i powinna być wykonywana po konsultacji z lekarzem i przez przeszkolony personel medyczny
 • Ozonoterapia zawsze powinna być prowadzona we współpracy z pacjentem. Brak takiej współpracy eliminuje możliwość prowadzenia terapii. 
 • Terapię zaczyna się od dawek niskich, które później zwiększa się stopniowo w zależności od reakcji pacjenta
 • Podczas zabiegów ozonoterapii nie należy jednocześnie przyjmować  witaminy C i witaminy E. Wysokie stężenie tych substancji we krwi zakłóca działanie ozonu jako środka utleniającego. Zawsze należy zachować czasowy odstęp między zabiegami ozonoterapii i wlewami dożylnymi witaminy C.