Ozonoterapia na świecie

Aktualnie na świecie ozonoterapia jako dziedzina leczenia jest  stosowana w 50 krajach, a praktykuje ją  ponad 26.000 lekarzy i pracowników służby zdrowia.

W 1972 roku zostało założone Medical Ozone Society, którego postawiło sobie za cel uznanie ozonoterapii jako  powszechnej metody leczenia. Dwadzieścia lat później Towarzystwo przemianowano na  Medical Society for Ozone application in Prevention and Therapy. Wraz ze wzrostem zainteresowania ozonoterapią, a także wiedzą na temat wpływu ozonu na komórki układu odpornościowego, powstała potrzeba  prowadzenia jeszcze większej liczby badań nad działaniem ozonu na organizm człowieka i jego właściwości terapeutycznych. naukowych  zainicjowano  European Cooperation of Medical Ozone Societies EUROCOOP.

9 kwietnia 2005 roku  w New Delhi w Indiach zostało założone ogólnoświatowe stowarzyszenie World Federation of Ozone Therapy (WFOT). Jest to  międzynarodowa organizacja non-profit, której celem  jest promowanie wykorzystania ozonu we wszystkich możliwych aspektach medycznych. WFOT organizuje konferencje na cały świecie, gdzie lekarze stosujące tę terapię mogą wymienić się swoimi doświadczeniami, a także poznać najnowsze wyniki badań i postępów leczenia ozonem. Organizacja stoi na straży standardów terapii ozonowej. Innym celem jest walka z uprzedzeniami i niezgodną z istniejącą wiedzą medyczną oceną ozonoterapii. Obecnie siedziba  WFOT znajduje się  w Bolonii, we Włoszech.

Oficjalnym organem prasowym WFOT jest International Journal of Ozone Therapy. Czasopismo publikuje oryginalne i kliniczne obserwacje związane z ozonoterapią, opisy nowych technik lub procedur, raporty i artykuły na temat etycznego i społecznego aspektu opieki zdrowotnej.

Obecnie terapia ozonem jest dopuszczona prawnie i stosowana z powodzeniem w: Niemczech, Włoszech, Francji, Rosji, Rumunii, Polsce i Ukrainie, w Czechach, na Węgrzech, w Jugosławii, Bułgarii, Izraelu, Japonii, Malezji, Singapurze, Brazylii, na Kubie, w Meksyku, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz w Kanadzie i w większości stanów Stanów Zjednoczonych (Alaska, Waszyngton, Arizona, Kalifornia, Kolorado, Oregon, Newada, Nowy Meksyk, Teksas, Oklahoma, Georgia, Nowy Jork, Północna i Południowa Karolina, Ohio, Minnesota).

Na świecie istnieje ponad 40 stowarzyszeń ozonoterapii

Ich celem jest wspieranie badań w zakresie ozonoterapii, edukowanie społeczeństwa i pracowników służby zdrowia na temat właściwości ozonu i wykorzystania terapii tlenowo- ozonowej w medycynie oraz popularyzacja tej terapii ozonowej jako skutecznej metody poprawy zdrowia.

Oto lista najbardziej aktywnych towarzystw ozonoterapii na świecie:

Argentyna - Argentine Medical Association of Oxygen Ozone Therapy, 167 członków

Brazylia - Brazilian Association of Ozone Therapy, ABOZ, 200 złonków

Chiny - China Federation of Ozone Therapy (CFOT), 5000 członków

Kuba - The Ozone Research Center, 500 członków

Niemcy - German Medical Society for Ozone Application in Prevention and Therapy, 11000 członków

Austria - Austrian Mutual Interest Association of Ozone/Oxygen Therapists, 30 członków

Szwajcaria - Swiss Medical Society for Ozone and Oxygen, 67 członków

Włochy - Scientific Society of Oxygen Ozone Therapy (SIOOT) , Italian Federation of Oxygen Ozone Therapy (FIO)– 3000 członków

Turcja - Medical Ozone Therapy Association (MODER), 200 członków

Hiszpania - Spanish Association of Medical Professionals in Ozone Therapy (AEPROMO), Application Spanish Scientific Association of Oxygen-Ozone Therapy – 500członków

Ekwador - Ecuadoran Society of Ozone Therapy, 20 członków

Egipt - Egyptian Medical society for the Ozone Therapy and Complementary Medicine, 200 członków

Indie - Ozone Forum of India and World Federation Oxygen Ozone Therapy, 100 członków

Japonia - Japanese Society of Oxidative, 50 członków

Meksyk - Mexican Association of Ozone Therapy (AMOZON), 650 członków

Russian Association of Ozone Therapy, 3500 członków

Ukraina - Ukrainian Association of Ozone Therapy, 400 członków

Stany Zjednoczone - American Academy of Ozonotherapy (AAOT), 200 członków

Grecja, Greek Scientific Association of Oxygen – Ozone Therapy, 100 członków