Ozonoterapia i astma

Przyczyną astmy jest  toczący się w ścianie oskrzeli proces zapalny, który powoduje nawroty świszczącego oddechu, duszności wydechowej, uczucia ściśnięcia klatki piersiowej i kaszlu, głównie w nocy i nad ranem. Astma jest chorobą przewlekłą i nawet w okresie wolnym od objawów w błonie śluzowej znajdują się różne komórki zapalne, a grubość ściany oskrzeli ulega zwiększeniu wskutek przerostu mięśni gładkich oraz komórek wydzielających śluz. U podnóża zaostrzenia choroby leży zaostrzenie stanu zapalnego. Komórki zapalne wydzielają cytokiny (cząsteczki białkowe od których zależy odporność naszego organizmu), które powodują  skurcz mięśni oskrzeli, zwiększają przepuszczalność naczyń (co ułatwia przenikanie płynu ze światła naczyń) i wydzielanie śluzu oraz dalszy napływ komórek zapalnych. Standardowe leczenie astmy nie leczy przyczyny choroby. Jego celem jest łagodzenie objawów i zapobieganie ich wystąpieniu.

Leczenie astmy ozonem

Ozon wpływa na wiele aspektów procesu chorobowego. Na skutek niewydolności płuc spowodowanej skurczem oskrzeli, u chorych na astmę zawsze rozwija się niedotlenienie tkanek. Zabiegi z zastosowaniem ozonu mają  zdolność do usuwania tego niedotlenienia. Ozon wpływa na układ odpornościowy poprzez aktywację cytokin: interferonów (wytwarzanych jako obrona przeciw wirusom) oraz  interleukin. Te ostatnie pobudzają komórki do wytwarzania innych cytokin oraz limfocytów T, które są odpowiedzialne za odpowiedź immunologiczną naszego organizmu. Istotne znaczenie ma też bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze działanie ozonu. Podany dożylnie w formie zastrzyku odkaża płuca, a obecny w wydychanym powietrzu powoduje oczyszczenie dróg oddechowych z grzybów, bakterii (np. chlamydii), wirusów czy innych patogenów wywołujących ataki.

W naszych ośrodkach stosujemy leczenie ozonem astmy. Podajemy ozon w dawkach i częstotliwości ustalonej na podstawie autorskiej metody leczenia astmy Dr Dariusza Siwika.  Terapia na początku prowadzi do wydłużenia okresów między nawrotami duszności, świszczącego oddechu i kaszlu, aż do całkowitego ustąpienia objawów .

W jednym z badań obserwowano 42 pacjentów z astmą oskrzelową, którzy otrzymali terapię ozonowa. U większości chorych (83%)  zaobserwowano umiarkowane nasilenie choroby. Po przebiegu leczenia ozonem znaczącą poprawę stanu zdrowia (zmniejszenie ataków duszności ponad dwukrotnie w porównaniu do leczenia farmakologicznego) zaobserwowano u 86% pacjentów. U 7% pacjentów napady astmatyczne zostały całkowicie zatrzymane i  stopniowo rezygnowali z przyjmowania leków. Poprawy nie zauważono jedynie u  7% badanych chorych.

Ozonoterapia jest szczególnie wskazane dla tych pacjentów, którzy mają ograniczone możliwości korzystania z niektórych leków, jak również ze współistniejącą chorobą niedokrwienną serca, chorujący na nadciśnienie tętnicze, a także dla tych, u których ze względu na częste zaostrzenia choroby terapia antybiotykami jest mało skuteczna.  (P. V.Struchkov et al, 2000).

Badania i artykuły

  1. Scientific and Medical Aspects of Ozone Therapy. State of the Art, Velio Alvaro Bocci, (ARCMED-D-05-00204), Department of Physiology, University of Siena, Siena, Italy
  2. ”Ozone therapy effects on biomarkers and lung function in asthma”, 2005 Sep-Oct;36(5):549-54., Hernández Rosales FA i in. Departmento de Biomedicina, Centro de Investigaciones del Ozono del Centro Nacional de Investigaciones Científicas, Ciudad de la Habana
  3. Озонотерапия при бронхиальной астме, хроническом бронхите, пневмонии, C.П. Aлexинa, T.Г. Щepбaтюк
  4. Hernandez, F., Alvarez, I., Corcho, I., Gonzalez, M., 2004, Changes in glutathione antioxidant pathway components, HLA-DR and IgE in blood from asthma patients treated with ozone therapy, Proceedings of the 15th Ozone World Congress, London, UK. 11th-15th September 2001. Medical Therapy Conference (IOA 2001, Ed.). Ealing, London, UK: Speedprint MacMedia Ltd. pp.l31-141.