Przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka.

Terapia ozonem wykazuje dużą skuteczność w leczeniu  w leczeniu przewlekłego zapalenia błony śluzowej żołądka. Ozon ma właściwości bakteriobójcze, a więc niszczy bakterie  Helicobacter Pylori (do 93,7%), odpowiedzialne za powstanie choroby wrzodowej żołądka. Działanie ozonu polega na utlenianiu kwasu arachidonowego, który jako prekursor prostaglandyny E rozpoczyna proces zapalny. Dodatkowo ozon zwiększa odporność poprzez uwalnianie przez limfocyty i komórki plazmatyczne wydzielania  IgA, odpowiedzialnych za obronę immunologiczną organizmu. Ozon przyśpiesza też procesy gojenia. Zabieg polega na spożyciu ozonowanej wody ( 100 – 150 ml) 30 – 40 minut przed posiłkiem.

Nadciśnienie

Ozonoterapia wykazuje korzystne efekty w leczeniu nadciśnienia. Może być stosowana jako jedyna terapia lub w połączeniu z innymi lekami obniżającymi ciśnienie. Stosowanie samej ozonoterapii jest skuteczne we wstępnej fazie choroby, gdy ma ona charakter łagodny. Badania wykazały poprawę u 70 proc. pacjentów.

U pacjentów z rozwiniętą chorobą wskazane jest łączenie ozonoterapii z lekami obniżającymi ciśnienie. Zauważono, że po terapii ozonem pacjenci mogą przyjmować niższe dawki preparatów konwencjonalnych. Poza tym słabsze są albo całkiem ustępują takie dolegliwości charakterystyczne dla nadciśnienia jak: bóle głowy, zawroty głowy, bóle serca.

Cukrzyca

Gdy trzustka nie produkuje wystarczającej ilości insuliny, albo nasz organizm nie jest w stanie jej wykorzystać – dochodzi do cukrzycy. Cukier ( glukoza) pozostaje we krwi, bo nie jest w stanie przedostać się do komórek ciała, a nasz organizm przestaje prawidłowo funkcjonować,

Niewłaściwe leczona lub późno rozpoznana cukrzyca uszkadza średnie i małe tętnice, czego skutkiem są groźne powikłania związane z działaniem w naczyń krwionośnych w organizmie. To powikłania powodują śmierć u dwóch spośród trzech osób chorych na cukrzycę. Najczęstsze powikłania to: choroba wieńcowa, udar, neuropatia cukrzycowa, retinopatia i niedokrwienie kończyn dolnych, w wyniku których powstaje stopa cukrzycowa.

Terapia ozonem wykazuje pozytywne działanie zarówno w przypadku cukrzycy jak i jej powikłań.

Ozon aktywizuje metabolizm glukozy,co powoduje lepszy dopływ tlenu do tkanek. Poprawa transportu glukozy ma wpływ na poziom glukozy we krwi i zapobiega hiperglikemii. Po serii zabiegów zauważono, że obniża się on średnio o 26 proc. Ozon wywiera wpływ na efektywne wykorzystanie insuliny, dzięki czemu można stopniowo zmniejszać dawki leków przeciwcukrzycowych. 

Ozonoterapia poprawia ogólne funkcjonowanie organizmu, co zapobiega powstawaniu powikłań, łagodzi objawy istniejących oraz działa terapeutycznie. Metoda ta m. in. zmniejsza drętwienie, ból parzenia dłoni i stóp ( neuropatia cukrzycowa), zapobiega udarowi mózgu – zwiększając jego dotlenienie, dzięki właściwościom bakteriobójczym goi przewlekłe rany na stopach ( stopa cukrzycowa).

Badania i artykuły

  1. Андосов С.В., Алмазов В.И., Николаев Н.И.и др. Озонотерапия у больных схроническим гастритом, ассоциированным с Helicobacter Pilori. Озон и методы эфферентной терапии в медицине-Н.Новгород-2000-с.65-66.
  2. Беляев А.И., Атясов Н.И., Рыгин Е.А. Использование озона в комплексном лечении осложненной диабетической ангиопатии нижних конечностей // Озон и методы эфферентной терапии в медицине-Н.Новгород-2000-с.95.
  3. Белянин И.И.Воздействие озонирования крови на течение прогрессирующего туберкулеза легких, сочетающегося с сахарным диабетом.// Тер.архив.-1997-№11.-с.44-48.
  4. Morsy MD, Hassan WN, Zalat SI.
  5. Improvement of renal oxidative stress markers after ozone administration in diabetic nephropathy in rats. Diabetol Metab Syndr. 2010 May 13;2(1):29. doi: 10.1186/1758-5996-2-29.
  6. Wainstein J, Feldbrin Z, Boaz M, Harman-Boehm I. Efficacy of ozone-oxygen therapy for the treatment of diabetic foot ulcers. Diabetes Technol Ther. 2011 Dec;13(12):1255-60. doi: 10.1089/dia.2011.0018. Epub 2011 Jul 13.