Ozonoterapia a miażdżyca

Miażdżyca to w krajach cywilizowanych najczęstsza przyczyna śmierci. Prawie każdy przypadek zawału serca, choroby niedokrwiennej serca, zaburzeń przepływu w tętnicach szyjnych i mózgowych, chromania przestankowego spowodowany jest właśnie miażdżycą. Na dodatek to choroba niezwykle podstępna. Potrafi rozwijać się długo i długo nie dawać żadnych objawów, a gdy się w końcu ujawni, czasami zbyt późno jest już na ratunek.

Badania prowadzone w ostatnich latach wykazują, że w powstawaniu i rozwoju zmian miażdżycowych zasadniczą rolę odgrywa stan zapalny, który zazwyczaj wywołują bakterie. Utrzymujący się przewlekły proces zapalny prowadzi do dalszej rekrutacji komórek zapalnych, uszkodzenia i upośledzenia funkcji śródbłonka, a tym samym powstawania blaszki miażdżycowej.

Naukowcy Uniwersytetu w Bostonie po raz pierwszy zbadali na myszach mechanizm, jaki łączy bakterie jamy ustnej Porphyromonas gingivalis i miażdżycę.  Okazało się, że bakteria przyśpiesza stan zapalny w tętnicach o dużych zmianach patologicznych, co u ludzi prowadzi do zwężania naczyń krwionośnych i odrywania blaszki miażdżycowej. Taka płytka z rozległym stanem zapalnym jest bardzo podatna na oderwanie i zatkanie światła naczynia krwionośnego tworząc zagrażający życiu skrzep.

Ze względu na silne działanie bakteriobójcze ozon może mieć wpływ na mechanizm powstawania zmian miażdżycowych. Ma zdolności tłumienia procesów zapalnych, co ma wpływ na stabilność blaszki miażdżycowej. Warto stosować ozonoterapię profilaktycznie, aby zapobiec powstawaniu miażdżycy.  Ozon aktywuje antyoksydacyjny system obronny organizmu.

Jeśli mamy do czynienia z istniejącymi już zmianami miażdżycowymi - sama ozonoterapia ich nie zlikwiduje.
W takim przypadku korzystne efekty przyniesie położenie ozonoterapii z chelatacją EDTA.

Podanie ozonu pomaga zwalczyć poważne stany niedokrwienia mózgu, serca czy kończyn dolnych. Jako bardziej wartościowy niż sam tlen, bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie, osoczu krwi i płynach tkankowych naszego organizmu. Inna cecha ozonu to znacznie większe powinowactwo do hemoglobiny erytrocytów niż tlen. Dzięki tym właściwościom ozon wykorzystuje się w leczeniu niedokrwienia narządów i tkanek spowodowanych miażdżycą tętnic - niedokrwienia mózgu, serca i kończyn dolnych oraz innych części ciała. Ozon dostarczony do niedokrwionych z powodu miażdżycy tkanek i narządów poprawia ich utlenowienie i przyspiesza metabolizm komórkowy, a także zapobiega zagrażającej martwicy tkanek. Poprawia w ten sposób funkcje organów i narządów, a powoduje, że krążenie wraca do normy.

Badania i artykuły

  1. Ozone therapy in the advanced stages of arteriosclerosis obliterans, Romero Valdes i in. Angiologia, [1993, 45(4):146-148]  Instituto Nacional de Angiología y Cirugía Vascular, La Habana, Cuba.
  2. Ozone oxidative preconditioning prevents atherosclerosis development in New Zealand White rabbits. J Cardiovasc Pharmacol 2013 Feb;61(2):160-5, Delgado – Roche, Martinez – Sanchez G.Center of Studies for Research and Biological Evaluations, Pharmacy and Food Sciences College, University of Havana, Havana, Cuba.
  3. Bocci, V., Travagli, V., and Zanardi, I., 2009d, May oxygen-ozone therapy improves cardiovascular disorders? Cardiovasc. Hematol. Disord. Drug Targets 9:78–85.
  4. Hernandez, F., Menendez, S., Wong, R., 1995, Decrease of blood cholesterol and stimulation of antioxidative response in cardiopathy patients treated with endovenous ozone therapy, Free Radic. Biol. Med. 19:115–119.
  5. Zhulina, N. I. et al. 1993, Ozonetherapy efficiency in the treatment of patients with atherosclerosis of coronary and cerebral vessels, in Ozone in Medicine, in Proceedings of the 11th Ozone World Congress (P. A. C. International Ozone Association, Ed.), Stamford, CT, pp. M-2-9-11.