Ozonoterapia a nowotwory

Liczba zachorowań na choroby nowotworowe nieustannie wzrasta. Konwencjonalne metody leczenia nie zawsze przynoszą oczekiwane rezultaty. Nic dziwnego, że chorzy i ich rodziny szukają innych terapii, które wspomogą ich w walce z tą współczesną epidemią.

W wielu klinikach na świecie jaką metodę wspierającą leczenie nowotworów stosuje się ozonoterapię.

Podwaliny do wykorzystania ozonu w leczeniu chorób nowotworowych położył dr Otto Warburg – dwukrotny laureat Nagrody Nobla. Jako pierwszy odkrył on różnice między komórkami zdrowymi a nowotworowymi. Otóż komórki zdrowe potrzebują tlenu do życia, a chore nim gardzą. Najlepiej czują się tam, gdzie tego tlenu nie ma. Warburg zauważył, że obniżając poziom tlenu o 35 proc. doprowadza do tego, że komórki zdrowe stają komórkami nowotworowymi. Z kolei zwiększona ilość tlenu hamuje rozprzestrzenianie komórek rakowych, co w ostateczności prowadzi do ich śmierci. Swoje spostrzeżenia przedstawił na spotkaniu noblistów w 1966 r. nad Jeziorem Bodeńskim: komórki nowotworowe zaspokajają swoje energetyczne potrzeby poprzez fermentację, dlatego, jak powszechnie się mówi „ żywią się cukrem”,  a środowisko o wysokiej zawartości tlenu jest dla nich szkodliwe.

Od lat 80. ubiegłego wieku, kiedy ozonoterapia stała się coraz popularniejsza, zaczęło pojawiać się coraz więcej artykułów na temat wpływu ozonu na komórki nowotworowe. Naukowcy Uniwersytetu w Sienie sugerowali, że przeciwnowotworowe działanie ozonu może wynikać z jego aktywacji wzrostu TNF (czynnika martwicy nowotworów), który jak sama nazwa wskazuje, bierze udział w niszczeniu komórek rakowych.  W zdrowym organizmie TNF nie jest wytwarzany, jednak jest obecny u pacjentów chorych na raka. Jego stężenie u takich pacjentów często okazuje się niewystarczające dla ostatecznego zwalczania nowotworu przez organizm. Ozon stymuluje TNF do odpowiedniego poziomu, aby nasz organizm mógł podjąć walkę z wrogiem. Aplikowanie ozonu natleniając komórki, zmniejsza też w nich obszary beztlenowego zakwaszenia tzn. takie, których środowisko sprzyja powstawaniu nowotworów. Ozon tworzy niekorzystne warunki dla tkanki rakowej (w strefie otoczki nowotworu) i korzystne dla tkanki zdrowej.

Badania przeprowadzono także w zakresie leczenia powikłań nowotworów m. in. martwicy kości szczęki u pacjentów ze szpiczakiem mnogim, zapobiegania powstania wrzodów żołądka u osób z rakiem okrężnicy, leczenia żółtaczki mechanicznej (wynikającej z zatkania dróg żółciowych) u chorych na raka przewodu pokarmowego.

Korzystne efekty w terapii antynowotworowej przynosi włączenie ozonu do leczenia konwencjonalnego: chemioterapii czy radioterapii. W przypadku chemioterapii badanie przeprowadzone przez lekarzy na Kubie wykazało, że ozon neutralizuje toksyczne działanie chemioterapii ( cisplatyna) i redukuje uszkodzenia nerek nią spowodowane. Badanie dotyczące połączenia ozonoterapii i radioterapii u pacjentów z nowotworem głowy i szyi przeprowadzono w Hiszpanii, a jego wyniki opublikowano w 2004 r. Jego autorzy stwierdzili, że „ozonoterapia może polepszyć przepływ krwi i jej oksygenację w niektórych tkankach, i chociaż nasze wyniki muszą być rozpatrywane ostrożnie, ze względu na niewielką liczbę pacjentów uczestniczących w badaniu, ozonoterapia wydaje się mieć pewien pozytywny efekt w trakcie leczenia pacjentów z zaawansowanymi guzami głowy i szyi”.

Kurację ozonem zawsze rozpoczyna się od niskich dawek. Należy przy tym kontrolować stan chorego.

Wiele ośrodków zajmujących się wspomaganiem leczenia nowotworów stosuje ozonoterapię jako jedną z metod: wraz z m. in. chelatacją EDTA, dożylnym podawaniem witaminy C w dużych dawkach i suplementacją.

Komórki nowotworowe powstają w naszym organizmie każdego dnia i każdego dnia nasz organizm  podejmuje z nimi walkę. To, czy z nią wygra w dużej mierze zależy od tego, jak jest silny. Ozon ma potwierdzone działanie profilaktyczne: aktywując i regulując stężenie limfocytów wzmacnia nasz układ odpornościowy, aby był w stanie sam uporać się z powstającymi komórkami nowotworowymi.

Badania i artykuły

  1. Warburg A: On the origin of cancer cells. Science 1956; 123: 309-31
  2. De Vita V, Hellman S, Rosenberg S: Cancer Principles and Practice of Oncology, Lippincott, Philadelphia, 1985
  3. Sweet J, Kao MS, Lee D, Hagar In: Ozone selectively inhibits growth of human cancer cells. Science 1980; 209: 931-933.
  4. Wenzel D Morgan D: Interactions of ozone and antineoplastic drugs on rat fibroblasts and Walker rat carcinoma cells. Res Commun Chem Patho Pharmacol 1983; 40 (2): 279-288.16.
  5. Akbarov, E.T., Navruzov, S.N., Abdujapparov, S.B., Islamov, H.D., 2010. 350 Target therapy and endoarterial chemotherapy with ozonotherapy in combined treatment of metastatic colorectal cancer. Eur J Cancer Suppl 8, 111. doi:10.1016/S1359-6349(10)72057-7
  6. Bocci, V., Borrelli, E., Travagli, V., and Zanardi, I., 2008, The term “liquid polyatomic oxygen” requires a correction but chemo and radiotherapy combined with ozone therapy may help cancer patients, Int. J. Ozone Ther. 7:63–65.
  7. Clavo, B., Perez, J. L., Lopez, L., Suarez, G., Lloret, M., Rodriguez, V., Macias, D., Santana, M., Hernandez, M. A., Martin-Oliva, R., and Robaina, F., 2004a, Ozone Therapy for Tumor Oxygenation: a Pilot Study, Evid. Based Complement. Alternat. Med. 1:93–98.
  8. Clavo, B., Ruiz, A., Lloret, M., Lopez, L., Suarez, G., Macias, D., Rodriguez, V., Hernandez, M.A., Martin-Oliva, R., Quintero, S., Cuyas, J. M., and Robaina, F., 2004b, Adjuvant ozonetherapy in advanced head and neck tumors: a comparative study, Evid Based Complement Alternat Med. 1(3): 321–325.
  9. Gonzalez, R., Borrego, A., Zamora, Z., Romay, C., Hernandez, F., Menendez, S., Montero, T.,and Rojas, A., 2004, Reversion by ozone treatment of acute nephrotoxicity induced by cisplatinin rats, Mediators Inflamm. 13:13–20.